แปรงแต่งหน้าแบบไหน ใช้ทำอะไรบ้าง??

แปรงแต่งหน้าแบบไหน ใช้ทำอะไรบ้าง??