ปาก 3D พุ่งสวยทะลุจอ

ปาก 3D พุ่งสวยทะลุจอ

 
ทาปากด้วย Hot&Spicy Lip #02
 
 
แตะไฮไลท์จาก Chili cheese palette ที่กลางปาก และกระจับปาก
 
 
ได้ปาก 3D สวยพุ่งทะลุจอ!