Delivery & Tracking Number

การจัดส่งสินค้า
 
 
 
 
 
ทางบริษัทจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ (จันทร์-ศุกร์) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของไปรษณีย์ไทย
ลูกค้าที่แจ้งชำระเงินภายในเวลา 09.30 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันทำการนั้นๆ
การแจ้งเลขพัสดุ
 
 
ลูกค้าจะได้รับอีเมล์แจ้งเลขพัสดุ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่จัดส่งสินค้า
(ถ้าลูกค้าไม่ได้รับอีเมล์ โปรดตรวจสอบอีเมล์ขยะ)